• Cách sử dụng regex trong C#

    Cách sử dụng regex trong C#

     Trong bài này  mình sẽ giới thiệu về regex (regular expression) – Một công cụ cực mạnh cho xử lí chuỗi trong C#. Nó giúp miêu tả các bộ chuỗi theo một quy tắc nhất định phục vụ cho tìm kiếm và xử lí chuỗi.