• Lấy ngày đầu tháng, ngày cuối tháng trong SQL Server

  Lấy ngày đầu tháng, ngày cuối tháng trong SQL Server

   Vấn đề : Làm sao lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng này, của tháng trước và tháng sau của tháng hiện tại trong SQL Server?
  Giải pháp: Sử dụng các hàm  ngày tháng. Như ví dụ sau:

 • Deadlock trong cơ sở dữ liệu

  Deadlock trong cơ sở dữ liệu

   SQL Server nói riêng và các database quan hệ nói chung là dạng database có độ nhất quán dữ liệu cao nhất. Dữ liệu trong database luôn ở dạng consistency tại mọi thời điểm. Nghĩa là với cùng một dữ liệu thì không thể có việc đọc ghi tại cùng một thời điểm.

 • Pivot tables in SQL Server. A simple sample

  Pivot tables in SQL Server. A simple sample

   The other day I was wondering about how to use Pivot tables in SQL Server with SQL, and I didn’t find any simple examples on this.

  So I had to do my own and I thought I’d share this here and also as to have as a future reference for myself.

 • How to find value Upper Case in SQL Server

  How to find value Upper Case in SQL Server

   Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ra từ viết hoa (UperCase) trong SQL Server.

 • Kiểm tra số lượng connection truy cập vào Database

  Kiểm tra số lượng connection truy cập vào Database

    Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thống kê số lượng connection đang truy cập vào database thời điểm hiện tại.

  Mở Sql Server lên, New Query, rồi paste đoạn code bên dưới vào, nhấn F5 và đợi kết quả:

 • Xử lý lỗi của SQL Studio Managerment sau khi cài Vault trên Win

  Xử lý lỗi của SQL Studio Managerment sau khi cài Vault trên Win

   Nếu bạn đang dùng Win 7 và chạy SQL 2005 thì sẽ gặp thông báo lỗi sau nếu cài Source Gear Vault để quản lý Code:

  ===== Error 0x80004002 =====

  SSMS – Unable to cast COM object of type ‘System.__ComObject’ to interface type