• SFTP sử dụng SSH.NET trên C# in WinForms

    SFTP sử dụng SSH.NET trên C# in WinForms

      SFTP là viết tắt của SSH File Transfer Protocol hoặc Secure File Transfer Protocol, là một giao thức riêng biệt được đóng gói với SSH hoạt động theo cách tương tự trên một kết nối hoàn toàn an toàn.