• Tìm kiếm table và store mới cập nhật

  Tìm kiếm table và store mới cập nhật

   Tìm kiếm table và store mới cập nhật

 • Tạo AspNetUsers trong Sql Server

  Tạo AspNetUsers trong Sql Server

   Identity configuration in ASP.NET can be quite confusing, especially if you want to customize setup properties.

 • How to configure Database Mail in SQL Server

  How to configure Database Mail in SQL Server

   Database Mail, as you would expect from its name, is a solution for sending e-mail messages from the SQL Server Database Engine to users. Using Database Mail, database applications can send e-mail messages that can

 • Identity Jumping 1000 – IDENTITY_CACHE

  Identity Jumping 1000 – IDENTITY_CACHE

   SQL Server 2017 has a wonderful feature which fixes a very old issue which DBA and developers have been struggling for a while. It would be impossible to find DBA or Developer who has not faced an issue when their identity column value has jumped or incremented by 1000

 • Tìm SQL Server Configuration Manager

  Tìm SQL Server Configuration Manager

   Khi mở Start để mở SQL Server Configuration Manager mà không tìm thấy như hình dưới:

 • How to Change Database Compatibility Level?

  How to Change Database Compatibility Level?

   Here is the script which shows how you can change the database compatibility level to different version of SQL Server. Please note to understand what is Compatibility Level and its advantages as well as the risk involved I suggest you to watc...

 • Tạo cây bằng phương pháp đệ quy trong Sql Server

  Tạo cây bằng phương pháp đệ quy trong Sql Server

  Trong nhiều trường hợp xử lý số liệu trên sql server, chúng ta cần tạo một danh sách theo dạng hình cây để hiển thị thông tin một cách trực quan.

 • SQL trên store procedure và code trên tầng application

  SQL trên store procedure và code trên tầng application

   Stored procedure được định nghĩa như một tập các khai báo sql được lưu trữ ngay trong cơ sở dữ liệu (database) và sau đó, được triệu gọi bởi một program

 • Phân đoạn bảng trong SQL Server

  Phân đoạn bảng trong SQL Server

   Kỹ thuật phân chia bảng thành từng đoạn (Table partitioning) nhằm quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu với dung lượng lớn.

 • Execution Plan trong Sql Server

  Execution Plan trong Sql Server

   Nhưng lưu ý là không nên dùng câu lệnh này ở máy chủ SQL Server đang làm việc thực sự (Production Server), chỉ nên dùng ở máy chủ SQL Server mà bạn dùng để thử nghiệm

 • Truyền Tham Số Động Cho Hàm Kiểu Bảng

  Truyền Tham Số Động Cho Hàm Kiểu Bảng

   Khi sử dụng hàm kiểu bảng, một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để truyền tham số động cho hàm, trong đó tham số là giá trị của một cột trong bảng? Tình huống này xảy ra khi bạn truy vấn dữ liệu từ một bảng, với mỗi bản ghi bạn cần gọi hàm và tham số

 • Di chuyển Database File

  Di chuyển Database File

   Khi bạn cần chuyển database file (data file hoặc log file) sang ổ cứng khác để giải phóng không gian đĩa hiện tại, một cách hiển nhiên bạn có thể làm là backup database đó hoặc lấy file backup gần đây nhất, và restore lại trên cùng server với lựa chọn đặt file sang ổ đĩa mới

 • Cấu Hình SQL Server Để Gửi Mail

  Cấu Hình SQL Server Để Gửi Mail

   Bài này nói về cách gửi email trong SQL Server bằng chức năng Database Mail. Chức năng cũ SQL Mail không còn được hỗ trợ nữa. Việc đầu tiên là bạn cần bật chức năng Database Mail, bằng đoạn code sau

 • Tối ưu hóa câu lệnh SQL

  Tối ưu hóa câu lệnh SQL

  Trong những phần mềm liên quan nhiều đến nghiệp vụ như ngân hàng, quản lý buôn bán sản phẩm của tập đoàn...

 • Công việc Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

  Công việc Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

   Một bảng mô tả công việc thường gồm các phần: nhiệm vụ/trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc….

 • Kiểm tra xem có bao nhiêu User đang mở SQL

  Kiểm tra xem có bao nhiêu User đang mở SQL

   Chúng ta thường thắc mắc: tại sao SQL chạy chậm đến như vậy? có nhiều nguyên nhân gây ra điều đó, vì vậy việc đếm xem có bao nhiêu user đang login xử lý SQL là một việc quan trọng.

 • Creating a Connection String and Working with SQL Server LocalDB

  Creating a Connection String and Working with SQL Server LocalDB

  Em có làm theo bài hướng đãn này trên trang chủ của ms . đến bài này thì khi mở file Web.config ra thì không thấy phần tử này đâu và xong rồi em vẫn tiếp tục thêm hai dòng này đúng như bài hướng dẫn

 • Difference between TRUNCATE and DELETE in SQL Server?

  Difference between TRUNCATE and DELETE in SQL Server?

   There are some questions which never gets old. This one of the such questions. I am also surprised to see quite a few people do not know the difference between this two command.

 • Select and Delete Duplicate Records

  Select and Delete Duplicate Records

   Developers often face situations when they find their column have duplicate records and they want to delete it. A good developer will never delete any data without observing it and making sure that what is being deleted is the absolutely fine to delete.

 • Menu đa cấp bằng SQL SEVER

  Menu đa cấp bằng SQL SEVER

   Cau lenh su dung hien thi menu da cap

 • How to update or remove all special characters from a varchar column

  How to update or remove all special characters from a varchar column

  I''ve messed around and allow users to create company names to where they''re creating company names like so: Tom & Marks Ice Cream Shop.

  The problem is that the company name has a link for others to click on the see the company''s profile and .net is throwing a error stating that dangerous characters are not allowed.

 • Counting Rows in All Database Tables in SQL Server

  Counting Rows in All Database Tables in SQL Server

  Sometimes when I get “dropped into” a consulting situation with a new customer, I need to quickly get acquainted with one or more of their SQL Server databases. One of the first things I usually like to know is: “What are the largest tables in the database in terms of the number of rows?”

 • SQL Server 2016 Row Level Security Example

  SQL Server 2016 Row Level Security Example

  Suppose we have a SQL Server table which stores supplier and order information. This data is critical to our business and we want to restrict access for some employees. We want employees to only see the orders they processed based on their employee ID

 • Json in sql server 2016 – the good, the bad, and the ugly

  Json in sql server 2016 – the good, the bad, and the ugly

  Microsoft introduced support for JSON data in SQL Server 2016 and in Azure SQL Database. I was excited to see this functionality coming. As an early user of XML when it was introduced, my expectations were high. Microsoft has done some really good work with JSON support, but I find that is not really as comprehensive as I had hoped.

 • Microsoft SQL Server 2016 ra mắt tại Việt Nam với những tính năng mới và nâng cấp đáng giá

  Microsoft SQL Server 2016 ra mắt tại Việt Nam với những tính năng mới và nâng cấp đáng giá

  Giải pháp nền tảng dữ liệu SQL Server 2016 mới nhất của Microsoft đã được Microsoft Việt Nam chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam ngày 18-5-2016 cùng khả năng ứng dụng toàn diện theo những cách linh hoạt và tối ưu nhất tại các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là tại thị trường khu vực. Theo Microsoft, với tầm nhìn và khái niệm “Data Driven” (định hướng dữ liệu), bộ giải pháp mới này sẽ đưa lại nền tảng dữ liệu an toàn, ổn định, hiệu suất cao với khả năng 

 • Một số tính năng mới của SQL Server 2016

  Một số tính năng mới của SQL Server 2016

   Trong bài viết này tôi sẽ đề cập đến một số tính năng mới của SQL Server 2016

  Trong SQL Server 2016, MS đã giới thiệu một số cải tiến rất hay, đặc biệt là kỷ thuật mã hóa dữ liệu. Dưới đây tôi sẽ trình bày một số đặc tính mới.