Bài 01: Sống và làm việc - Live and Work

Theo: nguyenhaidang.name.vn | 30/08/2023 - 12:09

 1. Live and Work

 Father was a hardworking man who delivered bread as a living to support his wife and three children. He spent all his evenings after work attending classes, hoping to improve himself so that he could one day find a better paying job. Except for Sundays, Father hardly ate a meal together with his family. He worked and studied very hard because he wanted to provide his family with the best money could buy.


Whenever the family complained that he was not spending enough time with them, he reasoned that he was doing all this for them. But he often yearned to spend more time with his family.

The day came when the examination results were announced. To his joy, Father passed, and with distinctions too! Soon after, he was offered a good job as a senior supervisor which paid handsomely.

Like a dream come true, Father could now afford to provide his family with life’s little luxuries like nice clothing, fine food and vacation abroad.

However, the family still did not get to see father for most of the week. He continued to work very hard, hoping to be promoted to the position of manager. In fact, to make himself a worthily candidate for the promotion, he enrolled for another course in the open university.

Again, whenever the family complained that he was not spending enough time with them, he reasoned that he was doing all this for them. But he often yearned to spend more time with his family.

Father’s hard work paid off and he was promoted. Jubilantly, he decided to hire a maid to relieve his wife from her domestic tasks. He also felt that their three-room flat was no longer big enough, it would be nice for his family to be able to enjoy the facilities and comfort of a condominium. Having experienced the rewards of his hard work many times before, Father resolved to further his studies and work at being promoted again. The family still did not get to see much of him. In fact, sometimes Father had to work on Sundays entertaining clients. Again, whenever the family complained that he was not spending enough time with them, he reasoned that he was doing all this for them. But he often yearned to spend more time with his family.

As expected, Father’s hard work paid off again and he bought a beautiful condominium overlooking the coast of Singapore. On the first Sunday evening at their new home, Father declared to his family that he decided not to take anymore courses or pursue any more promotions. From then on he was going to devote more time to his family.

Father did not wake up the next day.

 
2. Sống và làm việc
 
Bố đã làm việc rất chăm chỉ, ông ấy là nhân viên giao bánh mì để hỗ trợ cho cuộc sống của vợ và ba con của mình. ông ấy dành cả buổi chiều sau giờ làm để tham dự lớp học, với hy vọng cải thiện bản thân để một ngày nào đó có thể tìm một công việc được trả cao hơn. ngoại trừ chủ nhật, bố dùng bữa với gia đình mình, ông ấy đã làm việc và học rất chăm chỉ vì mong muốn cung cấp cho gia đình mình những thứ tốt nhất có thể mua được.
Bất cứ khi nào gia đình phàn nàn rằng ông ấy đã không giành đủ thời gian cho họ, ông giải thích rằng ông đã và đang làm tất cả những điều này vì họ. nhưng ông luôn mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình
Rồi ngày thông báo kết quả kiểm tra của bố cũng đến. Thật vui mừng, bố đã đậu, với sự vinh hạnh. Rất nhanh sau đó, bố đã nhận được một công việc tốt là một quản đốc cao cấp với mức lương tốt.

Như giấc mơ đã trở thành hiện thực, bố giờ đây đã có đủ khả năng để đem đến cho gia đình những thứ cao sang hơn như quần áo đẹp, thức ăn ngon và các kì nghỉ tại nước ngoài.

Tuy vậy, gia đình vẫ không thể gặp mặt bố trong hầu hết tuần. bố vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, hy vọng sẽ được thăng chức lên vị trí quản lý. quả thực, để chứng minh bản thân là một ứng viên sáng giá cho sự đề bạt, ông đã ghi danh vào một khóa học khác tại trường đại học mở.

Lại một lần nữa, bất cứ khi nào gia đình phàn nàn rằng ông đã không giành đủ thời gian cho họ, bố đã cho rằng ông đang làm mọi thứ vì gia đình, nhưng bố luôn mong muốn giành nhiều thời gian hơn bên gia đình.
Nỗ lực làm việc chăm chỉ của bố đã được đền đáp và ông đã được thăng chức. một cách vui vẻ, bố quyết định thuê một người giúp việc để giải phóng mẹ khởi những công việc nội trợ. ông cũng cảm thấy rằng căn phòng của ba đứa con cũng không đủ lớn, nó sẽ tốt hơn cho gia đình nếu có thể hưởng thụ các tiện nghi và thoải mái của một căn hộ. Như đã từng có các phần thưởng cho sự nỗ lực làm việc chăm chỉ của bố nhiều lần trước đây, bố đã học và làm việc nhiều hơn để được thăng chức lần nữa. gia đình đã không được gặp măt ông nhiều. Thực tế, thỉnh thoảng bố phải làm việc vào chủ nhật để đi giải trí cùng khách hàng. Một lần nữa, bất cứ khi nào gia đình phàn nàn rằng ông đã không dành thời gian cho họ, ông lại giải thích rằng ông đã làm tất cả vì gia đình. Nhưng ông vẫn luôn mong dành nhiều thời gian hơn cùng gia đình mình.

Như mong đợi, nỗ lực làm việc chăm chỉ của bố đã được đền đáp một lần nữa và ông đã mua một căn hộ đẹp có thể nhìn ra bãi biển tại singapore. vào buổi chiều chủ nhật đầu tiên tại căn nhà mới, bố đã công khai với gia đình rằng ông sẽ không tham gia bất cứ khóa học hay theo đuổi chức vụ nào cao hơn. từ giờ ông sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Bố đã không thức dậy ngày hôm sau.
 
3. Từ vựng
 
 
Back Head Print
Tin khác

Search GridView with Paging on TextBox KeyPress using jQuery in ASP.Net    (28/07/2010)

Bootstrap AutoComplete TextBox example using jQuery TypeAhead plugin in ASP.Net with C# and VB.Net    (28/07/2010)

Disable Button and Submit button after one click using JavaScript and jQuery    (29/07/2010)

Split and convert Comma Separated (Delimited) String to Table in SQL Server    (01/09/2010)

Select Column values as Comma Separated (Delimited) string in SQL Server using COALESCE    (01/09/2010)