Tìm SQL Server Configuration Manager

Theo: nguyenhaidang.name.vn | 05/05/2020 - 10:40
Khi mở Start để mở SQL Server Configuration Manager mà không tìm thấy như hình dưới:
1.JPG

Anh/chi làm theo hướng dẫn sau để tìm và mở SQL Server Configuration Manager
- Bước 1: Mở đường dẫn C:\Windows\SysWOW64
2.

Bước 2: ở ô tìm kiếm Anh/chị điền sqlserver vào ô tìm kiếm, sẽ xuất hiện mục sqlservermanager10.msc, Anh/chị mở phần này chính là SQL Server Configuration Manager (như ảnh có các phiên bản sqlservermanager11.msc, sqlservermanager12.msc,... vì trong máy có cài phiên bản SQL cao hơn là 2012 và 2014, còn SQL2008R2 sẽ có tên là sqlservermanager10.msc)
3.JPG
 

 
Back Head Print
Tin khác

Search GridView with Paging on TextBox KeyPress using jQuery in ASP.Net    (28/07/2010)

Bootstrap AutoComplete TextBox example using jQuery TypeAhead plugin in ASP.Net with C# and VB.Net    (28/07/2010)

Disable Button and Submit button after one click using JavaScript and jQuery    (29/07/2010)

Split and convert Comma Separated (Delimited) String to Table in SQL Server    (01/09/2010)

Select Column values as Comma Separated (Delimited) string in SQL Server using COALESCE    (01/09/2010)